Onze aanpak

Het is de hoogste tijd om deze verspilling te lijf te gaan. Met de FreeCapacity-methode doe je dat in vijf stappen:

1.     Doel

Denk na over wat je met de vrijgespeelde capaciteit gaat doen. Dat is een cruciale vraag, want wie zich echt realiseert welke mogelijkheden er ontstaan als er capaciteit vrijkomt, gaat heel anders aankijken tegen de inspanning die daarvoor nodig is.

2.     Focus

Breng focus aan. Dat betekent bewust kiezen waaraan de organisatie wél capaciteit wil besteden en waaraan niet.

3.     Reality check

Waar besteedt de organisatie nu werkelijk haar schaarse tijd en talent aan? Deze reality check laat zien waar capaciteit wordt verspild en waar dus volop mogelijkheden zijn om capaciteit vrij te spelen.

4.     Organisatiecapaciteit vrijmaken

Nu is het tijd om daadwerkelijk capaciteit vrij te spelen. De FreeCapacity-matrix is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Dit is een tool om gestructureerd en met volledige focus op jacht te gaan naar de verspilling in de organisatie.

5.     Organisatiecapaciteit managen

Door de organisatiecapaciteit voortdurend te managen, zorg je ervoor dat de organisatie wendbaar blijft en snel capaciteit kan verplaatsen naar nieuwe prioriteiten.